PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Daniël Vos Fotografie 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Daniël Vos Fotografie aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Daniël Vos Fotografie is statutair gevestigd te Broek op Langedijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 371 303 67. Daniël Vos Fotografie is per e-mail te bereken via info@danielvos.nl telefonisch via +31 (0) 6 12410843. 

Daniël Vos Fotografie hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgebreid uitgelegd hoe Daniël Vos Fotografie omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Daniël Vos Fotografie aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, verzoekt Daniël Vos Fotografie u vriendelijk de website te verlaten. 

De verwerking van persoonsgegevens door Daniël Vos Fotografie valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Daniël Vos Fotografie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-05-2018.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt nadat u het contactformulier hebt ingevuld en opgestuurd. Op dit contactformulier staat aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn onder andere uw voor –en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn in eerste instantie noodzakelijk om contact met u op te nemen en bovendien de levering tot stand te kunnen brengen als u een aankoop hebt gedaan. Bij dit formulier dient ook een onderwerp en een testbericht ingevuld te worden. Deze informatie is nodig voor een snellere verwerking van de bestellingen en om u beter van dienst te zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten betreffende het fotograferen zullen naast de bovenstaande gegevens ook uw foto’s worden verzameld met als doel het bewerken.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Daniël Vos Fotografie niet in staat zijn diensten uit te voeren.

Foto’s mogen door Daniël Vos Fotografie, met uw toestemming, gebruikt worden voor de opmaak van de website, sociale media en demomateriaal. Deze toestemming wordt in de vorm van getekende overeenkomst weergegeven

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Daniël Vos Fotografie te verstrekken, is Daniël Vos Fotografie niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Daniël Vos Fotografie niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen tot het moment dat de overeenkomst is beëindigd. Indien er sprake is van een de dienst Fotografie (o.a. trouwreportage, fotoshoot, loveshoot) worden de foto’s maximaal drie (3) jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. De reden hiervoor is dat ze tot die tijd opvraagbaar zijn in geval dat ze verloren zijn gegaan. Deze periode kan ieder jaar hierna worden verlengd met uw uitdrukkelijke toestemming. Indien de foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden wenst Daniël Vos Fotografie de foto’s langer te bewaren. Voor elke foto die op deze manier wordt gebruikt zal apart een contract met de betrokkene worden afgesloten. De termijn wordt in dit contract overeengekomen.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Daniël Vos Fotografie. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Daniël Vos Fotografie is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Daniël Vos Fotografie raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Administratie wordt enkel door Daniël Vos Fotografie verwerkt. De aangestelde accountant werkt met niet-identificeerbare gegevens voor de verwerking van de facturen.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden indien Daniël Vos Fotografie door een wettelijke verplichting is gehouden de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instanties.

Cookies

Daniël Vos Fotografie maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Daniël Vos Fotografie bezoekt, verzamelt Daniël Vos Fotografie, anoniem, informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Daniël Vos Fotografie maakt gebruik van zogeheten tracking cookies, zoals Google Analytics. Deze cookies zullen helpen Daniël Vos Fotografie met het optimaliseren en verbeteren van de website. Omdat Daniël Vos Fotografie deze coockies anoniem gebruikt, hoeft er hiervoor geen toestemming te worden gegeven.

Beveiliging 

Daniël Vos Fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij het invullen van het contactformulier wordt ten eerste geverifieerd of u geen robot bent.

De website heeft daarnaast een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Als laatste, de persoonsgegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf en zal bij het werken in Office enkel gebruik worden gemaakt van voornamen.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@danielvos.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Daniël Vos Fotografie met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@danielvos.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-05-2018. Opgested door Daniël Vos Fotografie i.s.m. Young Law.